Yön Dergisi

Aylık Siyaset ve Kültür Dergisi

Dünya savaşlar, toplumsal eşitsizliklerin derinleşmesi, gerici ve faşizan eğilimlerin yükselişi, kültür, sanat ve bilim alanlarının piyasalaşması, doğanın ve kentsel yaşam alanlarının sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda tahrip edilmesi ile derinleşen bir uygarlık krizi yaşamaktadır.

Dünyayı yıkıma sürükleyen bu krizin sorumlusu olan kapitalist ekonomi ve toplum düzeni, emekçi halklara yönelik yoksullaştırıcı politikalarını hız kesmeden sürdürmekte, yurttaşları siyasetten ve karar alma süreçlerinden uzaklaştırarak alternatif arayan kesimlere baskı ve şiddet uygulamaktadır.

AKP/Saray Rejimi eliyle bir cehenneme dönüştürülen ülkemizde de durum farklı değildir.

Özelleştirmeler, yağma, talan ve peşkeş politikaları, güvencesiz ve sendikasız çalışma, iş cinayetleri gibi konularda geçmişteki tüm hükümetleri geride bırakan AKP, sermayenin çıkarlarına hizmet etmenin karşılığını, dinci ve faşizan bir rejimin inşasına girişerek aldı.

Başta laiklik olmak üzere, aydınlanmacılık, kamuculuk gibi birçok ilerici değerin kök salmasına olanak sağlayan Cumhuriyet rejimi, yıllar içinde Türkiye sermaye sınıfının sömürü ve kar hırsına kurban edilmiş, gerici ve sağcı iktidarlar, ülkemizin ilerici birikimini adım adım aşındırmıştır. AKP’nin iktidar olmasından bu yana, söz konusu aşınma neredeyse nihayete varmış, Türkiye’de laiklik ve cumhuriyet rejimi ortadan kalkmanın eşiğine gelmiştir.

Bu rejim, ülkemizi, işçiler, emekçiler, gençler, kadınlar, LGBTİ bireyler, Kürtler, Aleviler, aydınlar, sanatçılar, akademisyenler, gazeteciler, insanca yaşamak isteyen herkes için bir hapishaneye dönüştürmektedir.

AKP/Saray Rejimine karşı en büyük direnç, toplumun kendisinden gelmiştir ve gelmeye devam etmektedir. Ülkemizin özgürlük, eşitlik, laiklik, barış ve kardeşlik isteyen milyonlarca yurttaşı, Gezi Direnişi sırasında itirazlarını, taleplerini ve özlemlerini yüksek sesle dile getirmiştir.

AKP/Saray Rejimi, Gezi Direnişine ve ardından gelişen halk muhalefetine karşı bir sindirme yöntemi olarak şiddeti tırmandırmış, milliyetçiliği körükleyerek cihatçı terörizmi desteklemiş, yargı bağımsızlığını yok ederek parlamenter sistemi baltalamış, kendisine tek başına iktidar olanağı vermeyen seçimleri geçersiz sayarak kaos ortamını derinleştirmiş, 15 Temmuz darbe girişimini başkanlık sistemini fiilen uygulamanın ve ülkeyi hukuksuz ve gayrimeşru KHK’lerle yönetmenin bahanesi yapmış, halkın seçilmiş temsilcilerini tutuklatarak üniversitelerde ve kamu kurumlarında kitlesel tasfiye operasyonlarına girişmiştir.

Sonuç olarak;

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de tüm uygarlık birikimi barbarca bir saldırı altındadır. Ve yine dünyanın dört bir yanında olduğu gibi, ülkemizde de halklar bu karanlıktan çıkmanın yolunu aramaktadır.

Dünyamızın ve ülkemizin geleceği, emekçi halkların ve ezilenlerin kendi kaderlerini kendi ellerine almalarına her zamankinden daha fazla bağlı hale gelmiştir.

Bu tablo karşısında, ülkemizin içinde bulunduğu karanlıktan çıkışın yönünü arayan, emekten ve aydınlanmadan yana bir kolektif çaba ertelenemez bir ihtiyaca dönüşmüştür.

Yön Dergisi, bu ihtiyacı karşılamak için bir araya gelen aydınlarımızın, sanatçılarımızın, bilim insanlarımızın katkılarıyla yayın hayatına başlıyor.

Yön Dergisi, bu ihtiyacın ancak kolektif bir çabayla karşılanabileceğini düşünerek sayfalarını ortak tartışma ve üretim kültürünü zenginleştirmeye açıyor.

Yön Dergisi, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, kardeşliğin ve laikliğin hüküm sürdüğü bir ülkenin yaratılmasına katkıda bulunmak için yola çıkıyor.

Yolumuz açık olsun.

Ahmet Cemal, Doç. Dr. Alper Dizdar, Barış Atay, Barış Pirhasan, Can Soyer, Dr. Canan Kaftancıoğlu, Doç. Dr. Candan Badem, Defne Bülbül, Yrd. Doç. Dr. Deniz Yıldırım, Doğan Ergün, Ebru Pektaş, Efkan Bolaç, Doç. Dr. Emre Gürcanlı, Erçin Fırat, Erkin Özalp, Yrd. Doç. Dr. Evren Haspolat, Yrd. Doç. Dr. Hakan Güneş, Doç. Dr. Hakan Koçak, Haluk Yurtsever, Hayri Erdoğan, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, İbrahim Eke, Yrd. Doç. Dr. İlke Bereketli, Prof. Dr. İzge Günal, Prof. Dr. İzzettin Önder, Kaya Özkaracalar, Prof. Dr. Korkut Boratav, Levent Turhan Gümüş, Metin Çulhaoğlu, Mustafa Sönmez, Necdet Saraç, Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, Onur Behramoğlu, Onur Emre Yağan, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Özgür Urfa, Rıfat Doğan, Sami Menteş, Prof. Dr. Tülin Öngen, Zozan Baran.